207/GP-UBND
Chi tiết văn bản
207/GP-UBND
Cho phép Công ty TNHH nông nghiệp Golden Goat (có trụ sở tại thôn Giăng, xã Xuân Hòa, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa) được thăm dò nước dưới đất theo Đề án thăm dò nước dưới đất tại xã Xuân Hòa, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa
Ngày ban hành 26/10/2021
Người ký Lê Đức Giang
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Giấy phép
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT635798973-10-20211635148271103tungct25.10.2021_16h13p32_giangld_26-10-2021-06-07-03_signed.pdf
 Trở về trang trước