12004/UBND-CN
Chi tiết văn bản
12004/UBND-CN
Đấu nối cửa hàng xăng dầu Nga Thắng Km 10+530 (TT) đường tỉnh 508, huyện Nga Sơn
Ngày ban hành 10/09/2019
Người ký Nguyễn Đức Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm c12004.signed.pdf
 Trở về trang trước