3243/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
3243/QĐ-UBND
Đính chính nội dung Giấy phép môi trường số 68/GP-UBND ngày 05/7/2023 của UBND tỉnh Thanh Hóa
Ngày ban hành 13/09/2023
Người ký Lê Đức Giang
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT627988333-9-20231694483421389_(giangld)(13.09.2023_14h48p00)_signed.pdf
 Trở về trang trước