60/XN-UBND
Chi tiết văn bản
60/XN-UBND
Bản xác nhận Khu vực, công suất, khối lượng, phương pháp, thiết bị và kế hoạch khai thác khoáng sản vật liệu xây dựng thông thường trong diện tích dự án xây dựng công trình: Dự án tu bổ đê hữu sông Cầu Chày đoạn Km0 – Km7+500, xã Yên Phú, huyện Yên Định
Ngày ban hành 14/04/2022
Người ký Lê Đức Giang
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Giấy xác nhận
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT795939351-4-20221649044517279_(giangld)(14.04.2022_13h46p21)_signed.pdf
 Trở về trang trước