680/UBND-THKH
Chi tiết văn bản
680/UBND-THKH
Giao tham mưu giải quyết đề nghị của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Công văn số 51/SLĐTBXH-VP ngày 07/01/2022
Ngày ban hành 13/01/2022
Người ký Nguyễn Trọng Trang
Chức vụ Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT326099210-1-20221641980395074_(trangnt)(13.01.2022_09h10p51)_signed.pdf
 Trở về trang trước