2554/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
2554/QĐ-UBND
Giao đất cho Ban quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp thực hiện việc quản lý đất đai, giao lại đất, cho thuê đấttheo chức năng, thẩm quyền quy định của pháp luật.
Ngày ban hành 25/07/2022
Người ký Lê Đức Giang
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT942200520-7-20221658529778719_giangld_24-07-2022-15-01-49_signed.pdf
 Trở về trang trước