10872/UBND-VX
Chi tiết văn bản
10872/UBND-VX
Tăng cường tiếp sóng các Chương trình Thời sự của Đài Tiếng nói Việt Nam
Ngày ban hành 26/07/2021
Người ký Mai Công Hoàng
Chức vụ PCVP
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT199546931-7-20211627005012753_(hoangmc)(26.07.2021_07h36p42)_signed.pdf
 Trở về trang trước