119/TB-UBND
Chi tiết văn bản
119/TB-UBND
Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại hội nghị giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh với Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố
Ngày ban hành 06/07/2018
Người ký Ngô Hoàng Kỳ
Chức vụ Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Thông báo
Tài liệu đính kèm tb119_signed.pdf
 Trở về trang trước