4448/UBND-NN
Chi tiết văn bản
4448/UBND-NN
Giao tham mưu giải quyết đề nghị xin chủ trương lựa chọn đơn vị tiếp nhận, quản lý, khai thác dự án: Hệ thống cấp nước sinh hoạt xã Nguyệt Ấn, huyện Ngọc Lặc
Ngày ban hành 07/04/2021
Người ký Cao Thanh Tùng
Chức vụ PCVP
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT885209556-4-20211617610111919tungct06.04.2021_15h03p57_tungct_06-04-2021-16-27-36_signed.pdf
 Trở về trang trước