1656/UBND-VX
Chi tiết văn bản
1656/UBND-VX
Góp ý về dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Thư viện
Ngày ban hành 14/02/2020
Người ký Phạm Nguyên Hồng
Chức vụ Phó Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm c1656.signed.pdf
 Trở về trang trước