234/GP-UBND
Chi tiết văn bản
234/GP-UBND
Cho phép Công ty TNHH MTV Sông Chu (có trụ sở tại 24 Phạm Bành, phường Ngọc Trạo, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam) được khai thác, sử dụng nước mặt tại tại hồ Tây Trác, xã Thành Long, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa
Ngày ban hành 27/11/2020
Người ký Nguyễn Đức Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Giấy phép
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT346617977-11-20201606380008950_(quyennd)(27.11.2020_08h20p41)_signed.pdf
 Trở về trang trước