1973/UBND-NN
Chi tiết văn bản
1973/UBND-NN
Giao tham mưu hỗ trợ vắc xin tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm và chó mèo tại 07 huyện miền núi khó khăn trên địa bàn tỉnh năm 2024.
Ngày ban hành 07/02/2024
Người ký Cao Thanh Tùng
Chức vụ PCVP
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT6865677-2-20241707271308252_(tungct)(07.02.2024_13h25p25)_signed.pdf
 Trở về trang trước