8064/UBND-VX
Chi tiết văn bản
8064/UBND-VX
Giao tiếp thu, hoàn thiện hồ sơ dự án: Tu bổ, tôn tạo, phục hồi di tích lịch sử, văn hoá và kiến trúc nghệ thuật Đền thờ, bia, mộ Nguyễn Chích, xã Đông Ninh, huyện Đông Sơn theo thẩm định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
Ngày ban hành 10/06/2021
Người ký Nguyễn Văn Chiến
Chức vụ PCVP
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT152017333-6-20211623197374762_(chiennv)(10.06.2021_07h53p11)_signed.pdf
 Trở về trang trước