17517/UBND-NN
Chi tiết văn bản
17517/UBND-NN
Thực hiện Nghị định số 79/2023/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2023 của Chính phủ
Ngày ban hành 20/11/2023
Người ký Cao Thanh Tùng
Chức vụ PCVP
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT479262352-11-20231700213175220_(tungct)(20.11.2023_08h07p18)_signed.pdf
 Trở về trang trước