67/2006/NQ-HĐND67
Chi tiết văn bản
67/2006/NQ-HĐND
Phê chuẩn tổng biên chế hành chính, sự nghiệp tỉnh Thanh Hoá năm 2007
Ngày ban hành 27/12/2006
Người ký Phạm Văn Tích
Chức vụ
Cơ quan ban hành Hội đồng nhân dân tỉnh
Phân loại Nghị quyết
Tài liệu đính kèm nq67.doc
 Trở về trang trước