8772/UBND-VX
Chi tiết văn bản
8772/UBND-VX
Giao nghiên cứu và tham gia đóng góp ý kiến với dự thảo đề nghị xây dựng Luật Điện ảnh (sửa đổi) của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Ngày ban hành 10/07/2019
Người ký Phạm Nguyên Hồng
Chức vụ Phó Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm c8772_signed.pdf
 Trở về trang trước