1010/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
1010/QĐ-UBND
Thành lập Tổ công tác rà soát Danh mục thủ tục hành chính dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 thực hiện trên Cổng Dịch vụ công tỉnh Thanh Hóa năm 2020
Ngày ban hành 24/03/2020
Người ký Nguyễn Đình Xứng
Chức vụ Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm d1010.signed.pdf
 Trở về trang trước