569/UBND-VX
Chi tiết văn bản
569/UBND-VX
Triển khai Thông tư số 38/2019/TT-BYT ngày 30/12/2019 của Bộ Y tế về Quy định chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế
Ngày ban hành 14/01/2020
Người ký Nguyễn Đức Thịnh
Chức vụ Phó Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm c569.signed.pdf
 Trở về trang trước