3636/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
3636/QĐ-UBND
Phê duyệt Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu Cửa hàng bán lẻ xăng dầu Vạn Hòa, xã Vạn Hòa, huyện Nông Cống của Công ty cổ phần Xăng dầu dầu khí Ninh Bình
Ngày ban hành 04/09/2020
Người ký Nguyễn Đức Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT979534755-9-20201599186597160chanth04.09.2020_09h33p09_quyennd_04-09-2020-10-06-04_signed.pdf
 Trở về trang trước