6170/UBND-CNTT
Chi tiết văn bản
6170/UBND-CNTT
Giao dự thảo báo cáo 05 năm triển khai Đề án Tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức và trách nhiệm về an toàn thông tin đến năm 2020
Ngày ban hành 17/05/2020
Người ký Nguyễn Đức Thịnh
Chức vụ Phó Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT46106218-5-20201589547056313_thinhnd_17-05-2020-09-25-35_signed.pdf
 Trở về trang trước