144/BC-UBND
Chi tiết văn bản
144/BC-UBND
Báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia vào kết quả thẩm tra hồ sơ đề nghị xét, công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019 cho huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa
Ngày ban hành 21/08/2019
Người ký Nguyễn Đức Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Báo cáo
Tài liệu đính kèm bc144.signed.pdf
 Trở về trang trước