1940/UBND-KTTC
Chi tiết văn bản
1940/UBND-KTTC
Thực hiện cơ chế tự chủ tại các bệnh viện công lập tỉnh Thanh Hóa
Ngày ban hành 07/02/2024
Người ký Mai Công Hoàng
Chức vụ PCVP
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT875793977-2-20241707189583753_(hoangmc)(07.02.2024_08h01p20)_signed.pdf
 Trở về trang trước