2750/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
2750/QĐ-UBND
Phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Như Xuân, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Lê Anh Tuấn.
Ngày ban hành 21/07/2021
Người ký Đỗ Minh Tuấn
Chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT258852727-7-20211626766512732_tuandm_21-07-2021-07-58-56_signed.pdf
 Trở về trang trước