2639/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
2639/QĐ-UBND
Giải quyết khiếu nại của ông Vũ Như Quỳnh ở khu phố Hồng Thắng, phường Quảng Cư, thành phố Sầm Sơn.
Ngày ban hành 04/08/2022
Người ký Lê Đức Giang
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT971648146-8-20221659493856481_giangld_04-08-2022-05-37-10_signed.pdf
 Trở về trang trước