3948/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
3948/QĐ-UBND
Thu hồi đất do UBND xã Vĩnh Long quản lý để UBND huyện Vĩnh Lộc tổ chức bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thực hiện dự án quy hoạch điểm dân cư nông thôn tại thôn Cầu Mư, xã Vĩnh Long, huyện Vĩnh Lộc
Ngày ban hành 08/10/2021
Người ký Lê Đức Giang
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT56934983-10-20211633534771441tungct07.10.2021_09h14p22_giangld_08-10-2021-09-29-19_signed.pdf
 Trở về trang trước