14018/UBND-VX
Chi tiết văn bản
14018/UBND-VX
Thực hiện Quyết định số 571/QĐ-TCDT ngày 14/9/2022 của Tổng cục Dự trữ Nhà nước về việc xuất gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ học sinh học kỳ I năm học 2022-2023
Ngày ban hành 22/09/2022
Người ký Hoàng Văn Thi
Chức vụ Phó Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT626244679-9-20221663726593619_(thihv)(22.09.2022_07h20p52)_signed.pdf
 Trở về trang trước