936/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
936/QĐ-UBND
Về việc sửa đổi, bổ sung Điều 2 Quyết định số 572/QĐ-UBND ngày 20/02/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành để kiểm tra việc kinh doanh, niêm yết giá của các cơ sở sản xuất, doanh nghiệp kinh doanh và cung ứng vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
Ngày ban hành 22/03/2023
Người ký Đỗ Minh Tuấn
Chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT296615755-3-20231679305178770_tuandm_22-03-2023-10-15-43_signed.pdf
 Trở về trang trước