54/GP-UBND
Chi tiết văn bản
54/GP-UBND
Cho phép Công ty TNHH Xây dựng - Thương mại Thanh Hóa, địa chỉ tại Số nhà 90, Tiểu khu 3, thị trấn Hà Trung, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa, được khai thác nước dưới đất
Ngày ban hành 17/03/2022
Người ký Lê Đức Giang
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Giấy phép
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT524557555-3-20221647331212409tungct15.03.2022_15h41p24_giangld_16-03-2022-20-35-38_signed.pdf
 Trở về trang trước