630/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
630/QĐ-UBND
Thu hồi đất của Công ty TNHH Đá Thiên Phúc và cho Công ty TNHH MTV Phúc Thịnh DS thuê đất để tiếp tục sử dụng vào mục đích khai thác khoáng sản mỏ đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường tại xã Thanh Xuân, huyện Như Xuân.
Ngày ban hành 05/02/2024
Người ký Cao Thanh Tùng
Chức vụ PCVP
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT842251459-2-20241706858834233_(giangld)(05.02.2024_08h43p48)_signed.pdf
 Trở về trang trước