6/GP-UBND
Chi tiết văn bản
6/GP-UBND
Cấp Giấy phép khai thác khoáng sản cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Miền Trung
Ngày ban hành 04/01/2019
Người ký Nguyễn Đức Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Giấy phép
Tài liệu đính kèm gp6_signed.pdf
 Trở về trang trước