137/GP-UBND
Chi tiết văn bản
137/GP-UBND
Cho phép Công ty TNHH 888, địa chỉ tại xã Quảng Hợp, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa được khai thác nước dưới đất
Ngày ban hành 10/08/2020
Người ký Nguyễn Đức Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Giấy phép
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT767491182-8-20201597029830506chanth10.08.2020_10h28p37_quyennd_10-08-2020-10-30-45_signed.pdf
 Trở về trang trước