8517/UBND-CN
Chi tiết văn bản
8517/UBND-CN
Triển khai thực hiện Thông tư sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương.
Ngày ban hành 30/06/2020
Người ký Nguyễn Đức Thịnh
Chức vụ Phó Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT849137609-6-20201593395356129_(thinhnd)(29.06.2020_15h43p27)_signed.pdf
 Trở về trang trước