1284/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
1284/QĐ-UBND
Điều chỉnh, bổ sung nội dung khoản 1 Điều 1 Quyết định số 1047/QĐ-UBND ngày 18/3/2024 của UBND tỉnh.
Ngày ban hành 02/04/2024
Người ký Lê Đức Giang
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT550443886-4-20241711962904030tungct01.04.2024_16h58p59_giangld_02-04-2024-09-38-08_signed.pdf
 Trở về trang trước