238/GP-UBND
Chi tiết văn bản
238/GP-UBND
Cho phép Hợp tác xã chế biến lâm sản Sông Mã (có địa chỉ tại Bản Cang, xã Phú Nghiêm, huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa) khai thác, sử dụng nước mặt
Ngày ban hành 27/11/2020
Người ký Nguyễn Đức Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Giấy phép
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT103795152-11-20201606442997084_(quyennd)(27.11.2020_14h28p10)_signed.pdf
 Trở về trang trước