17546/UBND-THKH
Chi tiết văn bản
17546/UBND-THKH
Giao tham mưu chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu đô thị mới Sunrise City, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa
Ngày ban hành 20/11/2023
Người ký Mai Công Hoàng
Chức vụ PCVP
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT327792807-11-20231700048034142_(hoangmc)(20.11.2023_10h18p00)_signed.pdf
 Trở về trang trước