236/KH-UBND
Chi tiết văn bản
236/KH-UBND
Lập hồ sơ sức khỏe điện tử trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2020-2025
Ngày ban hành 09/11/2020
Người ký Phạm Đăng Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Kế hoạch
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT93279127-11-20201604645023974dinhquanghung06.11.2020_18h46p20_quyenpd_09-11-2020-11-05-33_signed.pdf
 Trở về trang trước