4668/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
4668/QĐ-UBND
Chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Nhà máy may Blue - Garment Thanh Hóa tại xã Minh Tiến, huyện Ngọc Lặc
Ngày ban hành 21/11/2021
Người ký Đỗ Minh Tuấn
Chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT279953224-11-20211637313020221_tuandm_20-11-2021-10-26-10_signed.pdf
 Trở về trang trước