27/2019/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
27/2019/QĐ-UBND
Ban hành Quy chế hoạt động của Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh Thanh Hóa
Ngày ban hành 30/08/2019
Người ký Nguyễn Đình Xứng
Chức vụ Chủ tịch
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm d27.signed.pdf
 Trở về trang trước