457/UBND-THKH
Chi tiết văn bản
457/UBND-THKH
Giao tham mưu việc xác nhận phiên hiệu đơn vị thanh niên xung phong
Ngày ban hành 10/01/2019
Người ký Nguyễn Đức Thịnh
Chức vụ Phó Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm c457_signed.pdf
 Trở về trang trước