4/2020/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
4/2020/QĐ-UBND
Ban hành Quy chế quản lý, vận hành hệ thống quan trắc môi trường tự động, liên tục trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
Ngày ban hành 10/01/2020
Người ký Nguyễn Đức Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm d04.signed.pdf
 Trở về trang trước