1750/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
1750/QĐ-UBND
Phê duyệt Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản năm 2020
Ngày ban hành 19/05/2020
Người ký Nguyễn Đức Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT616058864-5-20201589848168666chanth19.05.2020_07h41p49_quyennd_19-05-2020-08-07-06_signed.pdf
 Trở về trang trước