88/GP-UBND
Chi tiết văn bản
88/GP-UBND
Giấy phép hoạt động trong phạm vi lòng hồ thủy điện Cẩm Thủy 1, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa
Ngày ban hành 04/08/2022
Người ký Mai Xuân Liêm
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Giấy phép
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT251928479-8-20221659488195704_liemmx_03-08-2022-20-39-39_signed.pdf
 Trở về trang trước