4466/UBND-KTTC
Chi tiết văn bản
4466/UBND-KTTC
Tham mưu giải quyết đề nghị của UBND huyện Đông Sơn về ủy quyền phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất
Ngày ban hành 02/04/2024
Người ký Mai Công Hoàng
Chức vụ PCVP
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT71290449-4-20241711940769893hoangmc01.04.2024_10h28p53_hoangmc_02-04-2024-07-42-58_signed.pdf
 Trở về trang trước