125/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
125/QĐ-UBND
Phê duyệt quyết toán công trình hoàn thành: Công trình Xử lý sạt trượt mái kênh hệ thống Thủy nông Bắc sông Chu - Nam sông Mã tại K0+450 - K0+550, huyện Thường Xuân
Ngày ban hành 09/01/2019
Người ký Nguyễn Đức Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm d125_signed.pdf
 Trở về trang trước