1662/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
1662/QĐ-UBND
Quyết định điều chỉnh một số nội dung trong Quyết định phê duyệt trữ lượng khoáng sản số 4207/QĐ-UBND ngày 26/10/2018 của UBND tỉnh.
Ngày ban hành 13/05/2020
Người ký Nguyễn Đức Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT798439023-5-20201589337982235_quyennd_13-05-2020-14-24-02_signed.pdf
 Trở về trang trước