160/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
160/QĐ-UBND
Phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước của Công ty TNHH DPP
Ngày ban hành 13/01/2021
Người ký Nguyễn Văn Thi
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT419783163-1-20211610411910209_thinv_12-01-2021-14-40-51_signed.pdf
 Trở về trang trước