1928/UBND-THKH
Chi tiết văn bản
1928/UBND-THKH
Đầu tư dự án Tu bổ, tôn tạo di tích Đình Phú Khê, xã Hoằng Phú, huyện Hoằng Hóa
Ngày ban hành 07/02/2024
Người ký Nguyễn Trọng Trang
Chức vụ Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT5071282-2-20241707212712609_(trangnt)(06.02.2024_16h52p36)_signed.pdf
 Trở về trang trước