18492/UBND-KTTC
Chi tiết văn bản
18492/UBND-KTTC
Giao tham mưu giải quyết đề nghị hỗ trợ kinh phí phát triển làng nghề truyền thống xã Hoằng Thịnh, huyện Hoằng Hóa
Ngày ban hành 23/11/2021
Người ký Mai Công Hoàng
Chức vụ PCVP
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT399456341-11-20211637546138333_(hoangmc)(22.11.2021_16h03p32)_signed.pdf
 Trở về trang trước