8/CĐ-UBND
Chi tiết văn bản
8/CĐ-UBND
Tăng cường thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
Ngày ban hành 30/04/2021
Người ký Đầu Thanh Tùng
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công điện
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT632744578-4-20211619778823185chiennv30.04.2021_18h44p44_tungdt_30-04-2021-19-02-01_signed.pdf
 Trở về trang trước