15199/UBND-VX
Chi tiết văn bản
15199/UBND-VX
Giao báo cáo tình hình học sinh người dân tộc thiểu số cấp THCS bỏ học trên địa bàn tỉnh
Ngày ban hành 07/11/2019
Người ký Phạm Nguyên Hồng
Chức vụ Phó Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm c15199.signed.pdf
 Trở về trang trước